JOB VACANCY

ตำแหน่ง

 

วิศวกรระบบ

 

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 

ไซต์งานวินน์ธานี  ปทุมธานี

 

 

 

รายละเอียดงาน

1

ศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้างของโครงการส่วนงานระบบ

 

2

สำรวจพื้นที่ / สถานที่ ส่วนที่จะทำการก่อสร้าง

 

3

ดูแลขั้นตอนส่วนงานระบบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

 

4

ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

5

จัดทำรายงาน รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ

 

6

ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ ในส่วนของกำหนดการส่งของ / ส่งงาน

 

7

วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

 

8

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

-

เพศชาย     อายุ  30  ปีขึ้นไป

 

-

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

-

มีประสบการณ์ในตำแหน่ง  5 ปี ขึ้นไป ด้านงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร และถอดแบบคิดราคา

 

-

มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา /ข้อติชม  ทั้งกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุง

 

 

และพัฒนาตนเองและบริษัทฯ  มีความขยันหมั่นเพียร , มีความรับผิดชอบ

 

-

มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง , เสียสละ

 

-

มีความริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆมีทักษะความเป็นผู้นำสูง

 

-

มีความรู้รอบตัว มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดการทำงาน

 

-

สามารถจัดลำดับงานได้อย่างเป็นระบบทั้งรูปแบบคำสั่ง  

 

-

สามารถบริหาร และวางแผนนโยบายด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นแบบแผน และสอดคล้องกับนโยบาย

 

-

มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว

 

-

มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

 

-

สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

 

-

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office  ,Auto CAD และ Internet   รับส่ง E-mail ได้ดี

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-102-4085 ต่อ 45 มือถือ : 088-585-0405

ข้อมูลบริษัท

คุณไพบูลย์ วัฒนาเลขาวงศ์ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยการก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด โดยได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยยังคงพัฒนาโครงการในชื่อแบรนด์ “บ้านราชพฤกษ์” ภายใต้แนวคิด “สวย คุ้มค่า ... เกินราคา” มีการจัดวางโครงสร้างองค์กรใหม์ เพื่อรองรับการขยายงานและเติบโต ของบริษัทฯ ด้วยการ คัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์มาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และมั่นคงในทุกๆด้าน รองรับการเติบโตของธุรกิจ มุ่งเน้นในเรื่อง Community Management ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็ว ตรงเวลา มีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างการจดจำอย่างยั่งยืนเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรในแนวคิดใหม่ Modern style ภายใต้สโลแกน “Smarthome Smartlife By Smartland” โดยเน้นการออกแบบที่มาจากความต้องการของผู้บริโภคในการอยู่อาศัย การใช้พื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อแบรนด์ Smartland ไม่ต่ำกว่าปีละ 3 โครงการ