JOB VACANCY

ตำแหน่ง

 

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

 

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 

สำนักงานใหญ่  บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสทส จำกัด

 

 

 

รายละเอียดงาน

1

กำหนดแนวคิด และประสานงานการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

2

ดำเนินการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์

 

3

สำรวจผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ที่ลงโฆษณาไว้

 

4

ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน

 

5

วางแผนการตลาดออนไลน์ ( Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง

 

6

ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท (Website,Social Network,เว็บบอร์ดต่างๆ)

 

7

สามารถทำ ตัดต่อวีดิโอ,SEO,Photoshop,Illustrator ได้

 

8

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

คุณสมบัติ

-

เพศหญิง / ชาย     อายุ  22  ปีขึ้นไป

 

-

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจหรือการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

-

มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย  1- 2 ปี 

 

-

มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา /ข้อติชม  ทั้งกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุง

 

 

และพัฒนาตนเองและบริษัทฯ  มีความขยันหมั่นเพียร , มีความรับผิดชอบ

 

-

มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง , เสียสละ , มีความกระตือรือร้น

 

-

มีความริเริ่มสร้างสรรค์  มีความช่างสังเกต  พัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 

-

มีความรู้รอบตัว มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดการทำงาน สามารถจัดลำดับงานได้อย่างเป็นระบบทั้งรูปแบบคำสั่ง  

 

-

มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว

 

-

สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

 

-

มี เทคนิคในการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจิตใจ

 

-

สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator ได้

 

-

เคยติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ

 

-

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office  ได้ดี และ Internet   รับส่ง E-mail ได้ดี

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-102-4085 ต่อ 45 มือถือ : 088-585-0405

ข้อมูลบริษัท

คุณไพบูลย์ วัฒนาเลขาวงศ์ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยการก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด โดยได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยยังคงพัฒนาโครงการในชื่อแบรนด์ “บ้านราชพฤกษ์” ภายใต้แนวคิด “สวย คุ้มค่า ... เกินราคา” มีการจัดวางโครงสร้างองค์กรใหม์ เพื่อรองรับการขยายงานและเติบโต ของบริษัทฯ ด้วยการ คัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์มาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และมั่นคงในทุกๆด้าน รองรับการเติบโตของธุรกิจ มุ่งเน้นในเรื่อง Community Management ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็ว ตรงเวลา มีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างการจดจำอย่างยั่งยืนเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรในแนวคิดใหม่ Modern style ภายใต้สโลแกน “Smarthome Smartlife By Smartland” โดยเน้นการออกแบบที่มาจากความต้องการของผู้บริโภคในการอยู่อาศัย การใช้พื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อแบรนด์ Smartland ไม่ต่ำกว่าปีละ 3 โครงการ