บริษัท ดรีมไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ริษัทในเครือ สมาร์ทแลนด์ แอสเสท กรุ๊ป ได้ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้น ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไฮ จังหวัดมหาสารคาม

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณกอบกุล แสงสันต์ โอนบ้านวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บ้านเลขที่ 88/114 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณอิสรีย์ ศรัทธากุล โอนวันที่ 27 มีนาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 6 เมษายน 2562 บ้านเลขที่ 88/105 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณกิตติคุณ รัตนสกุลกาญจน์ โอนวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเลขที่ 88/118 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณ ปวีณา จันทร์สุข โอนวันที่ 30 มกราคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเลขที่ 88/98 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณปุณณดา วงษ์ทองโอนวันที่ 13 มีนาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 6 เมษายน 2562 บ้านเลขที่ 88/111 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณณภัทร คุณโณดมฌากร โอนวันที่ 13 มีนาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 6 เมษายน 2562 บ้านเลขที่ 88/115 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท ไดมอนด์รัชดา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอยินดีต้อนรับคุณภาวัต มุ่งมั่นมงคล บ้านเลขที่ 333/62 โอนบ้านวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ The Extenso บางปลา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท ไดมอนด์รัชดา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอยินดีต้อนรับคุณจำรัส พรมพิลา บ้านเลขที่ 333/15 โอนบ้านวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ The Extenso บางปลา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>