บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณอิสรีย์ ศรัทธากุล โอนวันที่ 27 มีนาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 6 เมษายน 2562 บ้านเลขที่ 88/105 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณกิตติคุณ รัตนสกุลกาญจน์ โอนวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเลขที่ 88/118 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณ ปวีณา จันทร์สุข โอนวันที่ 30 มกราคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเลขที่ 88/98 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณปุณณดา วงษ์ทองโอนวันที่ 13 มีนาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 6 เมษายน 2562 บ้านเลขที่ 88/111 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณณภัทร คุณโณดมฌากร โอนวันที่ 13 มีนาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 6 เมษายน 2562 บ้านเลขที่ 88/115 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท ไดมอนด์รัชดา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอยินดีต้อนรับคุณภาวัต มุ่งมั่นมงคล บ้านเลขที่ 333/62 โอนบ้านวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ The Extenso บางปลา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท ไดมอนด์รัชดา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอยินดีต้อนรับคุณจำรัส พรมพิลา บ้านเลขที่ 333/15 โอนบ้านวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ The Extenso บางปลา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท วิน วิน พร็อพเพอร์ตี้(2013)จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอยินดีต้อนรับ คุณอนุชา สุขเจริญ บ้านเลขที่ 377/11 โอนบ้านวันที่ 12 มกราคม 2562 รับมอบกล่องวิเศษวันที่ 18 มกราคม 2562 โครงการบ้านราชพฤกษ์ สุวรรณภูมิ - ลาดกระบัง ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท ไดมอนด์รัชดา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอยินดีต้อนรับ คุณมนตรี จันทร์ดีแก้ว บ้านเลขที่ 333/18 โอนวันที่ 30/01/2562 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 31/01/2562 โครงการ The Extenso บางปลา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>