ริษัท ดรีมไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับคุณไพบูลย์ โถเจริญบ้านเลขที่ 55/128 โอนบ้านวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รับมอบกล่องวิเศษวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โครงการ์ทาวน์โฮมบ้านราชพฤกษ์ ตลาดไท ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท ไดมอนด์ รัชดา แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับคุณภวิชวัล เวชย์พิธิวัต บ้านเลขที่ 333/32 โอนบ้านวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รับมอบกล่องวิเศษวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โครงการดิเอ็กเท็นโซ 3 บางปลา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท ไดมอนด์ รัชดา แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับคุณเมขวัช ละม้าย บ้านเลขที่ 333/13 โอนบ้านวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รับมอบกล่องวิเศษวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โครงการดิเอ็กเท็นโซ 3 บางปลา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท ดรีมไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับคุณมธุรส ฉันนรากุลบ้านเลขที่ 55/74 โอนบ้านวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รับมอบกล่องวิเศษวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โครงการ์ทาวน์โฮมบ้านราชพฤกษ์ ตลาดไท ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท ดรีมไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ริษัทในเครือ สมาร์ทแลนด์ แอสเสท กรุ๊ป ได้ร่วมบริจาคกระเบื้องปูพื้น ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไฮ จังหวัดมหาสารคาม

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณกอบกุล แสงสันต์ โอนบ้านวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บ้านเลขที่ 88/114 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ค่ะ

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณอิสรีย์ ศรัทธากุล โอนวันที่ 27 มีนาคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 6 เมษายน 2562 บ้านเลขที่ 88/105 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณกิตติคุณ รัตนสกุลกาญจน์ โอนวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รับมอบกล่องวิเศษ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเลขที่ 88/118 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>

บริษัท บางกอก เรซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ คุณ ปวีณา จันทร์สุข โอนวันที่ 30 มกราคม 2562 รับมอบบ้าน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเลขที่ 88/98 โครงการ The Extenso 2 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกับบ้านหลังใหม่

Readmore >>